Retur & reklamation

Ångerrätt i 14 dagar

Enligt "Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" har du som kund alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att du behöver uppge någon speciell anledning. Du bör anmäla att du ångrar ditt köp skriftligen så att det finns bevis för att du gjort det i rätt tid.

Enligt lagen ovan finns det dock bestämmelser som begränsar ångerrätten. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål. 

Vid nyttjande av ångerrätten står du som kund för returfrakten.

Returer

Du har som kund rätt att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt då varan ska returneras i väsentligen oförändrat skick och i originalförpackning. Varan ska också returneras komplett om inget annat blir överenskommet mellan parterna och inom 14 dagar från det att du anmälde ditt ångrade köp. Varan ska returneras på samma sätt som den levererades. Det vill säga om den levererades på pall så ska den även returneras på pall. Vid skadad originalförpackning eller om originalförpackningen saknas görs ett avdrag för värdeminskning.

Kund står för returfrakten och ansvarar för att varan är tillräckligt paketerad för att minimera risk för fraktskada och levereras till rätt adress.

Innan en retur måste du alltid kontakta Badhusets kundtjänst för att få beslut om vart varan skall skickas samt få returen godkänd.

Garantier

Badhuset strävar efter att i samarbete med våra leverantörer erbjuda de bästa garantierna i branschen och samtliga varor hos Badhuset innefattas därför av garantier. Vid fel som täcks av garantin ska varan repareras eller ersättas med en likadan eller jämförbar produkt utan kostnad för dig.

Observera att garantitiden skiljer sig åt mellan olika varumärken. Kontakta oss för att få mer information om vilka garantivillkor som gäller för enskilda produkter.

Reklamationer

Reklamationsrätt gäller fel som kan härledas till produktionen av varan och gäller således inte normalt slitage eller åldrande.

Om varan är felaktig så rekommenderar vi att du reklamerar så fort som möjligt. Kontakta kundtjänst och ange på vilket sätt som du anser varan vara felaktig. Ha också varans artikelnummer och ditt ordernummer till hands. Kundtjänst beslutar om åtgärd, reparation, byte eller i vissa fall kan prisavdrag göras.

Felplockade och felaktiga varor får inte monteras, då anses köparen ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om det först efter montering går att se att varan i fråga är felaktig.

Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

När den reklamerade produkten, eller i vissa fall bilder från vilka vi kan godkänna felet, har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.

Om reklamationen inte är giltig enligt gällande lag har vi rätt att ta ut en administrativ avgift, från var produkt till annan, motsvarande våra kostnader för administration och frakt eller våra serviceteknikers kostnader för hembesök.

Du ansvarar för att kontrollera dina varor innan dess att hantverkare bokas för att minimera merkostnader.

Särskilda villkor för företag

Dessa Köpvillkor gäller för kunder som handlar i egenskap av privatpersoner. Om du ändå genomför ett köp på Webbplatsen som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

För kunder som handlar på Webbplatsen i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt eller tre års reklamationsrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor, för varje förlust eller skada, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till oss för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

Fullständiga villkor