Sekretesspolicy & GDPR

Denna sekretesspolicy gäller för insamling av information via webbplatsen Badhuset.se. Genom att använda webbplatsen Badhuset.se godkänner du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy. Efter 25 maj 2018 tillämpas även den nya dataskyddsförordningen (GDPR) på Badhuset.se.

Insamling av Dina personuppgifter

För att kunna använda vissa funktioner (genomföra köp) på Badhuset.se måste du skapa ett konto. När du skapar ett eget konto på Badhuset.se kommer vi att efterfråga viss information, inklusive din e-postadress. Om du väljer att genomföra köp på webbplatsen kommer vi att begära information gällande betalning och leverans. Information som samlas in via Badhuset.se kan komma att kombineras med information som erhållits från andra tjänster på Badhuset.se och från andra företag.

Badhuset i Jönköping AB håller reda på hur du navigerar på Badhuset.se, de webbsidor du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. För att kunna öka servicegraden samlar Badhuset även in viss information om ditt operativsystem och din browser när du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används till att skapa statistik angående användningen av webbplatsen.

Användning av Dina personuppgifter

Badhuset samlar in och använder dina personuppgifter för att driva webbplatsen Badhuset.se och för att leverera de tjänster som du har efterfrågat. Till exempel använder vi din e-postadress för att sända servicerelaterade meddelanden till dig. Vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar, byte av lösenord etc. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten. Badhuset.se samlar in ditt personnummer för att via vår faktureringspartner Klarna öka säkerheten och kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten. Geografisk lokalisering används endast i marknadsförings- och statistiksyfte.

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför Badhuset.se och närstående bolag utan ditt tillstånd. Webbplatsen Badhuset.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om Badhuset.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att: (a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Badhuset eller webbplatsen Badhuset.se, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Badhuset och webbplatsen Badhuset.se eller (c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av Badhuset.se dess tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.

Personuppgifter som insamlas av Badhuset.se kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där Badhuset.se har sin verksamhet.

Skydd av Dina personuppgifter

Badhuset är inriktat på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst. För åtkomst till ditt konto krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna aldrig ut information om ditt lösenord till någon annan person. Tänk på att alltid logga ut från ditt konto när du avslutar användandet av Badhuset.se. På detta sätt hindrar du obehöriga att använda sig av ditt konto. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut ur datorn.

Missbruk av Ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster hos Badhuset.se, förbehåller sig Badhuset rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen Badhuset.se och de tjänster Badhuset tillhandahåller.

GDPR - vad är det?

GDPR, eller dataskyddsförordningen som den också kallas, är en ny lag som innehåller regler över hur man får behandla personuppgifter. Lagen gäller från och med 25 maj 2018 i alla länder inom EU och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

Den nya lagen innebär att du som kund och uppgiftslämnare får ett starkare integritetsskydd och utökade rättigheter. I korthet innebär dessa rättigheter att du ska få information om hur dina personuppgifter behandlas. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter blockerade, raderade eller rättade.

Vill du läsa mer om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kan du besöka Datainspektionens hemsida.

Ändring av policy

Badhuset.se uppdaterar ibland denna sekretesspolicy. När vi gör det kommer vi även att ändra datumet för "senast uppdaterad". Om det är väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig detta genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Det är viktigt att du regelbundet läser igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad och uppdaterad om hur Badhuset.se hjälper till att skydda din information.